Katalog producentów
Newsletter

Postanowienia końcowe

  • Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

  1. Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Sklep www.visla.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producentów w kompletacji i kolorystyce oraz za drobne różnice w parametrach o ile nie stanowią one wady w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

  1. Wszystkie nazwy towarów i marek oraz znaki firmowe użyte w Sklepie lub na jego stronach internetowych są własnością producentów i podlegają ochronie prawnej.
  2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

 

  1. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu www.visla.pl strony zobowiązują się rozstrzygać negocjacyjnie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym.

 

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

  1. Wszelkie spory rozstrzygane będą w miejscu siedziby właściciela firmy  BHN Visła.
     
  2. Złożone zamówienie w Sklepie www.visla.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w nim zawartego.

 

  1. BHN Visła nie ponosi odpowiedzialności za szkody w trakcie transportu, pośrednie związane z opóźnieniem dostawy lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

 

  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 01 lipca 2012 r.

 

Zawartość strony internetowej www.visla.pl chroniona jest prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, tekstów i innych materiałów bez pisemnej zgody firmy BHN Visła jest surowo zabronione zgodnie z art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.